A  LITTLE   SHOP   OF   YOUR   LIFE

16 April 2017

Day 04_Clean Up Your Room


ย้อนไปเมื่อต้นปีก่อน เราเคยตั้งปณิธานไว้ว่า ปีนี้เราจะเป็นคนสะอาด ห้องจะไม่สกปรกอีกต่อไป!!!

เมื่อถึงเดือนเมษา...

15 April 2017

Day 03_Save Cost, Go Shopping (Center) !!!


หือ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ไม่ช้อปนะเออ เพิ่งจ่ายภาษีไปอีกบาน จะเอาเงินไปจับจ่ายกันยังไงเล่า!

...

14 April 2017

Day 02_Home Entertainment


วันที่สองของการหยุดสงกรานต์แบบเหงาๆ และไม่ทำอะไร เราขอเสนอทางเลือกในการผ่อนคลาย เปลี่ยนจากจดจ่อที่ตัวหนังสือเป...

สงกรานต์ปีนี้นางกาฬกิณีเทวีขี่ช้างมาบอกว่า ปีนี้น้ำมาก มีให้สาดกันเยอะแยะมากมาย แต่ก็ร้อนจัด แถมคุณลุงอุตุนิยมวิทยาก็บอกด้วยว่าช่วงสงกรานต์นี้จะมีพาย...

Please reload

© 2019 Everyday Karmakamet. All right reserved