A  LITTLE   SHOP   OF   YOUR   LIFE

A  LITTLE   SHOP   OF   YOUR   LIFE

everyday journey

Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than

the outcome.

คนเรากว่าจะค้นพบอะไรสักอย่าง หนึ่งก็ต้องเดินทางไปเพื่อสำรวจตรวจหา ซึ่งเอาเข้าจริงแค่ก้าวเท้าออกจากบ้านหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่เหมือนกับเช้าวันก่อนแล้ว เพราะฉะนั้น คำถามที่ว่าการออกเดินทางต้องไกลแค่ไหนถึงจะพบจะเจอ

ในสิ่งใหม่ๆ