DECORATIVE GLASS ขวดแก้วตกแต่ง

Everyday Karmakamet ออกแบบขวดแก้วตกแต่งมาเพื่อการใช้งานที่สามารถแบ่งของเหลวจากผลิตภัณฑ์ Room Diffuser (ก้านไม้หอมกระจายกลิ่น) โดยถ่ายเทของเหลวจากขวดหลักใส่ขวดแก้วตกแต่ง

และนำไปตั้งไว้บริเวณที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถวางประดับตกแต่งใส่ดอกไม้ หรืออื่นๆ ที่มีขนาดพอดีกันกับบรรจุภัณฑ์

 

ลาย MR.BRIGHTSIDE 

125 ml.

 

Decorative Glass Bottle - MR.BRIGHTSIDE 125 ml.

SKU: 260106000106
฿295.00Price
  • 125 ml.
    สูง 10 cm x กว้าง 5.5 cm เส้นผ่านศูนย์กลางปากขวด 2 cm

    วัสดุ: แก้ว

SOME THINGS YOU MIGHT LIKE