SINGAPORE SENIORS POWER HOW THEY SAVE THE COUNTRY CRISIS


"พลังสูงวัยพาสิงคโปร์ก้าวไกล" แม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ปลายคาบสมุทรมลายู แต่ประเทศที่เป็นเหมือนจุดเล็กแดงๆ ของโลกนี้ ที่เต็มไปด้วยประชากรกว่า 5.5 ล้านคนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก และคนที่กำลังจะกลายเป็นฮีโร่ที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็เหล่าคุณลุงคุณป้านั่นเอง สิงคโปร์นับเป็นประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับต้นๆ ของเอเชียและของโลก แต่กว่า 40% ของแรงงานนั้นกลับเป็นชาวต่างชาติ รัฐบาลสิงคโปร์เลือกแก้ปัญหาด้วยการคัดกรองแรงงานมากขึ้น และพยายามผลักดันให้มีการจ้างแรงงานในประเทศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีด้วยตัวเลขค่าเฉลี่ยของอายุประชากรในสิงคโปร์นั้นเต็มไปด้วยผู้สูงอายุมากกว่าวัยรุ่น ปัญหาแรงงานจึงยังคงดำเนินต่อไป เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ยังคงเลือกศึกษาต่อในระบบมหาวิทยาลัยมากกว่าการออกมาใช้ชีวิตและเริ่มต้นทำงานนั่นเอง

มากกว่านั้น ปัญหาที่สิงคโปร์กำลังประสบคือปัญหาผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าในสิงคโปร์มีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่คนเดียวในการเคหะต่างๆ จำนวนมาก ในขณะที่ลูกหลานเลือกที่จะไปอยู่อาศัยในย่านเจริญอื่นๆ แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนเป็นครั้งคราว ปัญหาที่รัฐบาลสิงคโปร์ต้องแบกรับคือสวัสดิการผู้สูงอายุ และถือเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่รัฐบาลไม่ค่อยอยากลงทุนมากนัก นโยบายหนึ่งที่ออกมาคือการออกข้อบังคับให้บริษัทและห้างร้านต่างๆ เพิ่มเพดานอายุการจ้างงานจากสูงสุดที่อายุ 60 ปี เป็น 65 ปี ทำให้ผู้สูงอายุหลายคนยังสามารถทำงานต่อไปได้ ผู้สูงอายุในสิงคโปร์ส่วนใหญ่ชอบทำงานหรือขยับแข้งขามากกว่าอยู่เฉยๆ เราจึงมักพบผู้สูงอายุทำหน้าที่ให้บริการอยู่ตามห้างร้านต่างๆ นอกจากที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีงานทำและชีวิตไม่น่าเบื่อจนเกินไปแล้ว ในอีกแง่คือความใจดี เป็นมิตร ของผู้สูงอายุเหล่านี้ยังช่วยทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย ไปเที่ยวสิงคโปร์ครั้งต่อไป อย่าแปลกใจถ้าจะพบว่ามีคุณลุงคุณป้าจำนวนมากทำงานอย่างขยันขันแข็ง โปรดยิ้มและพร้อมรับการบริการจากพวกเขา เพื่อพบว่าผู้คนเหล่านี้ต่างก็กำลังขับเคลื่อนสิงคโปร์ ประเทศสร้างใหม่อายุ 50 ปีกว่าๆ ไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ ...และแข็งแรง

ที่มา : http://asia.nikkei.com ภาพ : Youtube Tiger Beer Singapore