NO MORE FOOD WASTE France will be the first in Europe to ban food waste


ฝรั่งเศสหมายมั่นจะเป็นประเทศแรกในยุโรป (และในโลก) ที่จะไม่มีอาหารเหลือทิ้งอีกต่อไป เมื่อโลกใบนี้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นโลกจนอยู่ในระดับวิกฤติ อย่างบ้านเราที่เคยมีข่าวแพขยะพื้นที่กว่า 10 ตารางกิโลเมตรในอ่าวไทย และกำลังแก้ปัญหานี้อยู่ทั้งการรณรงค์และการปฏิบัติการ แล้วประเทศอื่นๆ บนโลกนี้ล่ะ พวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ คำตอบคือประเทศทั่วโลกก็กำลังแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองกันอยู่ อาทิ ญี่ปุ่นที่รณรงค์เรื่องแยกขยะกันตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดต้นทุนในการกำจัดขยะประเภทต่างๆ ให้น้อยและคุ้มค่าที่สุด หรือสิงคโปร์ที่ใช้ขยะให้เป็นประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นดิน และถมทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับประเทศ ส่วนประเทศในกลุ่ม G20 ไปไกลกว่านั้น เพราะเค้าไปถึงขั้นตั้งเป้าให้เป็นประเทศที่ผลิตขยะให้น้อยลง รวมไปถึงขยะประเภทวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารด้วย ฝรั่งเศส เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกจัดอันดับแรกสุดของกลุ่มประเทศ G20 ที่สามารถแก้ปัญหาวัตถุดิบทางการเกษตรและอาหารเหลือทิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งนี่คือหนึ่งในปัจจัยที่เชื่อมโยงไปถึงปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่โลกกำลังเผชิญอยู่อีกด้วย ฝรั่งเศสเพิ่งออกกฏหมายควบคุมให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศกำจัดวัตถุดิบและสินค้าอาหาร

อื่นๆ ที่ใกล้หมดอายุ ด้วยการนำไปหมักเป็นปุ๋ย หรือบริจาคให้กับผู้ยากไร้แทน ในขณะเดียวกันทั่วประเทศก็มีการจัดตลาดนัดเพื่อขายสินค้าวัตถุดิบส่งตรงจากฟาร์ม รวมถึงวัตถุดิบที่หน้าตาแปลกประหลาด ซึ่งอาจขายไม่ออกเมื่ออยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ก็ยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้ แนวทาง ‘No Food Waste’ ไม่ได้มีแค่ในฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ในประเทศอื่นๆ แม้แต่กระทั่งประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนา ก็มีแนวทางและนโยบายเช่นกัน ตัวอย่างก็เช่น - ด้วยอากาศที่ร้อนระอุของไนจีเรีย ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายง่าย หน่วยงานสตาร์ทอัพชื่อ ColdHubs จึงลงทุนสนับสนุนห้องเย็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับฟาร์มและตลาดกลางแจ้ง - ส่วนอิตาลีออกกฏหมายให้ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารนำอาหารที่เหลือจากการขายไปให้ผู้ยากไร้ รวมถึงรณรงค์ให้คนที่ไปร้านอาหารสามารถห่ออาหารเหลือทิ้งกลับบ้านได้โดยใส่ในแพ็กเกจสวยงาม ไม่เคอะเขิน - ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาและความสวยงามของอาหาร ส่วนประกอบในการตกแต่งจานส่วนใหญ่ต้องทิ้งและกลายเป็นขยะปริมาณกว่า 18 ล้านตันต่อปี แต่กลุ่ม Mottainai (ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า น่าเสียดาย) ได้รณรงค์ให้คนหันมาทานอาหารให้หมดจานโดยไม่ต้องคำนึงถึงหน้าตา รวมถึง ร่วมด้วยช่วยคิดการตกแต่งจานอาหารด้วยวัสดุที่กินได้ทั้งหมดอีกด้วย จะเห็นได้ว่าหลายประเทศกำลังมองไกลไปถึงความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ประเทศไทย ในฐานะประเทศเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งวัตถุดิบทางอาหารมากมายหลายชนิด แต่เราก็ยังคงสร้างขยะ ทานอาหารเหลือ และไม่มีนโยบายด้านการจัดของเสียทีดีพอ คงต้องถึงเวลาที่เราต้องหันมามองตัวเองแล้วว่า ในฐานะประเทศที่มั่งคั่งด้านอาหาร แต่ทำไมเราไม่มีสัญญาณดีที่ทำให้เชื่อว่าประเทศเรามีความยั่งยืนได้เลย?

ที่มา: ‘France Is Doing Something Amazing With Its Food’ — huffingtonpost.com