First rescued food supermarket, making food that would otherwise go to waste available to everyone, especially those who need it most!

June 21, 2017

เพราะในแต่ละวันยังมีอาหารที่เหลือจากร้านค้าต่างๆ ที่มีค่ากับทุกคนที่ขาดแคลน OzHarvest Market ซุปเปร์มาร์เก็ตในออสเตรเลีย ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ด้วยคอนเสปของร้านที่ว่า “ Take what you need, Give if you can. ”

สโลแกนของห้าง OzHarvest ที่ว่า หยิบของที่คุณต้องการให้ของที่คุณสามารถให้ได้ สโลแกนนี้ของซุปเปอร์มาเก็ตทำให้ชาวซิดนีย์ต้องหยุดมองและฟัง และนโยบายนี้ก็ถูกช่วยเหลือโดยแคมเปญของ Social Content ที่จัดโดยกลุ่ม Lavender โดยแคมเปญนี้ มียอดวิวในสัปดาห์แรกถึง 1.2 ล้านวิว แล้วตอนนี้มียอดวิวรวมแล้ว 1.9 ล้านวิว ภารกิจของ OzHarvest Market เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแรกของออสเตรเรีย เป็นองค์กรช่วยเหลือด้านอาหารเพียงแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลียที่จัดเก็บอาหารส่วนเกินที่ยังคงสภาพดีและยังสามารถรับประทานได้จากผู้ให้บริการอาหารทุกประเภท รวมถึงตลาดผักและผลไม้ ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านค้าส่ง คาเฟ่ หรือแม้กระทั้งจากเกษตรกรเอง และยังมีในส่วนอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าแทบจะทุกช่องทางเลยทีเดียว จุดประสงค์ของโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือต้องการเก็บรักษาอาหารสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ต้องการอาหารนั้นอย่างที่สุดโดย ทุกๆ 1 ดอลล่าร์ในการบริจาคนี้ ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะทำไปเป็นค่าอาหารสำหรับคนที่ต้องการ และช่วยเก็บอาหารได้มากกว่า20,000 ตันจากหลุมฝังกลบ.

โดยปัญหาในการกำจัดขยะมูลฝอยนั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ นานาประเทศตางรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรกันอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาขยะล้นโลก องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ในปีพ.ศ.2515 นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก ผลจากการประชุมทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอยาางกว้างขวาง และให้เห็นความสำคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก

โดยในประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ (City of Sydney) ได้ประกาศใช้ แผนการพัฒนาซิดนีย์อย่างยั่งยืน 2030: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / ร่วมมือ / เชื่อมต่อ (Sustainable Sydney 2030 : Green / Global / Connected) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 กิจกรรม / โครงการต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผลการพัฒนาเป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2030 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะได้แก่ การให้ความรู้เรื่องขยะ และการบังคับใช้กฎหมาย กลยุทธ์ในการจัดการขยะ โครงการลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น เป็นปัจจัยย่อยที่ ช่วยเสริมความยั่งยืนของซิดนีย์ในปี 2030 ให้เป็นจริง ( โดยสามารถอ่านลายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/CKbDY4)

Ronni Kahn ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ OzHarvest กล่าวว่า สาระสำคัญในความรักของ OzHarvest ได้ถูกถ่ายทอดอย่างสวยงามในวิดีโอที่จัดทำโดย Lavender จำนวนยอดวิวก็เกินความคาดหมายแต่มันทำให้เห็นถึงความฉลาดในการเล่าเรื่องราวของเราที่เค้าจัดทำขึ้น พวกเขารักเราแล้วเราก็รักพวกเขา Macro eychenne , Executive Creative Director Of Lavender ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า OzHarvest กำลังทำงานที่น่าอัศจรรย์ โดยการชี้ให้เห็นถึงปัญหาเร่งด่วนของขยะที่มาจากอาหาร และรวมไปถึงการให้ความรู้แก่สาธารณะหรือประชาชนทั่วไป ถึงวิธีที่ดีที่สุดในการลดขยะที่เป็นอาหาร การทำงานกับ Ronni และทีมของเค้าเป็นสิ่งที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อและพวกเรา ก็รู้สึก ภูมิใจอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่เราต้องการสื่อถึง มันดังไปถึงกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการใช้งานบน Facebook บุ๊กเราก็สามารถเข้าถึง ชาวออสเตรเลียส่วนมากแล้วทำให้พวกเขาได้เข้าไปสู่นโยบายของ OzHarvest ได้เป็นอย่างดี

 

 ที่มา: ‘ The OzHarvest Market is Australia’s first ever rescued food supermarket, http://www.ozharvest.org/what-we-do/
ที่มา: ‘ What is Zero Waste? http://www.grrn.org/
ที่มา: ‘ Zero waste management https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste

 

 

Share on Facebook
Please reload

December 27, 2019

Please reload

TAGS

Please reload

FEATURED POSTS

© 2019 Everyday Karmakamet. All right reserved