First rescued food supermarket, making food that would otherwise go to waste available to everyone,


เพราะในแต่ละวันยังมีอาหารที่เหลือจากร้านค้าต่างๆ ที่มีค่ากับทุกคนที่ขาดแคลน OzHarvest Market ซุปเปร์มาร์เก็ตในออสเตรเลีย ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ด้วยคอนเสปของร้านที่ว่า “ Take what you need, Give if you can. ” สโลแกนของห้าง OzHarvest ที่ว่า หยิบของที่คุณต้องการให้ของที่คุณสามารถให้ได้ สโลแกนนี้ของซุปเปอร์มาเก็ตทำให้ชาวซิดนีย์ต้องหยุดมองและฟัง และนโยบายนี้ก็ถูกช่วยเหลือโดยแคมเปญของ Social Content ที่จัดโดยกลุ่ม Lavender โดยแคมเปญนี้ มียอดวิวในสัปดาห์แรกถึง 1.2 ล้านวิว แล้วตอนนี้มียอดวิวรวมแล้ว 1.9 ล้านวิว ภารกิจของ OzHarvest Market เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแรกของออสเตรเรีย เป็นองค์กรช่วยเหลือด้านอาหารเพียงแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลียที่จัดเก็บอาหารส่วนเกินที่ยังคงสภาพดีและยังสามารถรับประทานได้จากผู้ให้บริการอาหารทุกประเภท รวมถึงตลาดผักและผลไม้ ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านค้าส่ง คาเฟ่ หรือแม้กระทั้งจากเกษตรกรเอง และยังมีในส่วนอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าแทบจะทุกช่องทางเลยทีเดียว จุดประสงค์ของโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือต้องการเก็บรักษาอาหารสำหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ต้องการอาหารนั้นอย่างที่สุดโดย ทุกๆ 1 ดอลล่าร์ในการบริจาคนี้ ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะทำไปเป็นค่าอาหารสำหรับคนที่ต้องการ และช่วยเก็บอาหารได้มากกว่า20,000 ตันจากหลุมฝังกลบ. โดยปัญหาในการกำจัดขยะมูลฝอยนั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ นานาประเทศตางรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรกันอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปัญหาขยะล้นโลก องค์การสหประชาชาติ ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ในปีพ.ศ.2515 นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลก ผลจากการประชุมทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอยาางกว้างขวาง และให้เห็นความสำคัญที่จะต้องร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในโลก โดยในประเทศออสเตรเลียซิดนีย์ (City of Sydney) ได้ประกาศใช้ แผนการพัฒนาซิดนีย์อย่างยั่งยืน 2030: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / ร่วมมือ / เชื่อมต่อ (Sustainable Sydney 2030 : Green / Global / Connected) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 กิจกรรม / โครงการต่างๆ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ผลการพัฒนาเป็นไปตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี 2030 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะได้แก่ การให้ความรู้เรื่องขยะ และการบังคับใช้กฎหมาย กลยุทธ์ในการจัดการขยะ โครงการลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น เป็นปัจจัยย่อยที่ ช่วยเสริมความยั่งยืนของซิดนีย์ในปี 2030 ให้เป็นจริง ( โดยสามารถอ่านลายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/CKbDY4) Ronni Kahn ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ OzHarvest กล่าวว่า สาระสำคัญในความรักของ OzHarvest ได้ถูกถ่ายทอดอย่างสวยงามในวิดีโอที่จัดทำโดย Lavender จำนวนยอดวิวก็เกินความคาดหมายแต่มันทำให้เห็นถึงความฉลาดในการเล่าเรื่องราวของเราที่เค้าจัดทำขึ้น พวกเขารักเราแล้วเราก็รักพวกเขา Macro eychenne , Executive Creative Director Of Lavender ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า OzHarvest กำลังทำงานที่น่าอัศจรรย์ โดยการชี้ให้เห็นถึงปัญหาเร่งด่วนของขยะที่มาจากอาหาร และรวมไปถึงการให้ความรู้แก่สาธารณะหรือประชาชนทั่วไป ถึงวิธีที่ดีที่สุดในการลดขยะที่เป็นอาหาร การทำงานกับ Ronni และทีมของเค้าเป็นสิ่งที่ดีอย่างน่าเหลือเชื่อและพวกเรา ก็รู้สึก ภูมิใจอย่างยิ่งว่าเนื้อหาที่เราต้องการสื่อถึง มันดังไปถึงกลุ่มเป้าหมาย สำหรับการใช้งานบน Facebook บุ๊กเราก็สามารถเข้าถึง ชาวออสเตรเลียส่วนมากแล้วทำให้พวกเขาได้เข้าไปสู่นโยบายของ OzHarvest ได้เป็นอย่างดี

ที่มา: ‘ The OzHarvest Market is Australia’s first ever rescued food supermarket, http://www.ozharvest.org/what-we-do/ ที่มา: ‘ What is Zero Waste? http://www.grrn.org/ ที่มา: ‘ Zero waste management https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste