"Hello everyone" - London Underground adopts gender-neutral broadcast greetingตึ่ง ตึง ตึ่ง ตึ๊งงงง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนยกเลิกประกาศเสียงตามสายจาก Ladies and Gentleman เป็น "Hello everyone” ถ้าคุณเคยนั่งรถไฟใต้ดินของกรุงลอนดอนหรือที่รู้จักในชื่อ Tube ซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำประกาศของผู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความล่าช้าและปัญหาขัดข้องหรือประกาศอื่นๆ ที่มักจะพูดขึ้นต้นด้วยประโยคที่คุ้นหูอย่าง ”Ladies and Gentleman “มาโดยตลอดและนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ยิน เพราะการคมนาคมในกรุงลอนดอนได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟใต้ดินลอนดอนกล่าวทิ้งท้ายว่า "Hello everyone” เป็นมิตรกับทุกเพศสภาวะ ในความพยายามที่จะทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกยินดี โดยคำพูดดังกล่าวจะถูกนำไปใช้กับประกาศอื่นๆ ในเครือข่ายการขนส่งของเมืองหลวงทั้งประเทศ "เราได้ตรวจสอบภาษาที่เราใช้ในการประกาศและที่อื่นๆ แล้วและจะทำให้แน่ใจได้ว่ามีความครบถ้วนสะท้อนความหลากหลายที่ยิ่งใหญ่ของกรุงลอนดอน" Mark Evers ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าของกล่าวเอาไว้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้คำประกาศ ซึ่งรถไฟใต้ดินลอนดอนจัดเป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่ยุ่งวุ่นวายที่สุดในโลก โดยแต่ละปีมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีความหลากหลายของผู้คนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก โดยประกาศใหม่จะถูกนำไปใช้กับการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายที่บันทึกเสียงล่วงหน้าทั่วโครงข่ายรถไฟใต้ดินของเมืองหลวง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน Sadiq Khan ผู้ซึ่งกล่าวว่าเขาต้องการให้ Tube ใช้คำประกาศที่เป็นกลางกับทุกคนอย่ยาง "Hello everyone” เพราะความเสมอภาคและความเข้าใจเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ โดยภาษามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อ กลุ่ม LGBT เลสเบี้ยนเกย์ไบต์และทรานส์ ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้หลายคนนั้นมีความยินดี โดยผู้โดยสารบางคนยังกล่าวเอาไว้ว่า “มันเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของเราทุกคน แต่รื่อเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ที่สามารถทำให้ชีวิตของคนทุกคนดีขึ้นได้” ความกระตือรือร้นในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้เป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่มีความเปิดกว้างทางด้านความคิด การยอมรับ และเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำมาซึ่งความเท่าเทียมและยังช่วยลดช่องว่างของทุกเพศสภาพลงเพื่อความเป็นกลางทางเพศสภาวะ และนอกเหนือจากการเปลี่ยนเส้นทางพนักงานของพวกเขาแล้วการประกาศที่บันทึกไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงคู่มือที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับเพศที่เป็นกลางอีกด้วย

ที่มา: ‘London Underground Tosses ‘Ladies and Gentlemen’ for Gender-Neutral Greetings and Announcements’ / www.heatst.com

ที่มา: ‘"Hello everyone" -- London Underground adopts gender-neutral broadcast greeting’ / www.english.sina.com