The WooBox is a natural alternative to Styrofoam packaging and it can be a part of your daily life.


"No More Styrofoam" จากแรงบันดาลใจสู่ทางเลือกใหม่ในการบรรจุหีบห่อที่ไม่ใช่แค่ เก๋ แต่เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาจากการใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ โครงการ "No More Styrofoam"ทีจุดประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้วัสดุที่ปลอดภัยและไม่ทำ

ลายสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในการทั้งในภาคครัวเรือนรวมไปถึงภาคอุสาหกรรม ขาด ใหญ่ "No More Styrofoam” จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างทางเลือกใหม่ในการบรรจุหีบห่อที่ไม่ใช่แค่ Styrofoam กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ออกแบบ WooBox ที่ผลิตขึ้นจากไม้และขนสัตว์ที่ผุกร่อนตามธรรมชาติ WooBox มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำไปใช้ในการขนส่งอาหารสดทุกประเภทเพื่อให้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการจัดส่งอาหาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปรีไซเคิล และปลอดภัยไม่มีสารพิษตกค้างภายในอาหารให้กับผู้ใช้อีกด้วย โดยทีม WooBox หวังที่จะเปลี่ยนการผลิตและพฤติกรรมการเลือกใช้กล่องบรรจุอาหาร เพื่อที่จะเป็นโครงการนำร่องซึ่งจะมีส่วนช่วยในการต่อสู้กับมลพิษที่เกิดขึ้นจาการใช้โฟมและพลาสติกในอนาคต ทางเลือกสีเขียวที่ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม WooBox ซึ่งเป็นกล่องที่สร้างขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการขนส่งอาหารสดทุกประเภทเพื่อให้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการจัดส่งอาหาร ด้วยคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนที่โดดเด่นของวัสดุของ WooBox นั้นทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาที่ดีที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งทางไกลและการจัดส่งสินค้าจำนวนมาก และเหมาะสำหรับชุดอาหารในครัวเรือนเป็นอย่างยิ่ง การสร้าง WooBox นั้นใช้วัสดุในการผลิตเพียงสองชนิดคือไม้ และขนสัตว์เนื่องจาก 70% ของผ้าขนสัตว์เหมาะสำหรับ การควบคุมความชื้น แถมขนสัตว์นั้นยังมีคุณสมบัติบำรุงรักษาอาหารที่อยู่ในในกล่องอีกด้วยและเนื่องจากด้านนอกของกล่องนั้นทำมาจากไม้ ทางทีมผู้ผลิตจึงได้คิดวางแผนที่จะปลูกต้นไม้สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตกล่องนี้โดยเฉพาะ นั้นถือได้ว่า WooBox ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% และสามารถกล่าวได้ว่า WooBox มีแนวคิดที่กลมกล่อมที่สุดเท่าที่มีมา WooBox ได้รับการออกแบบด้วยรางเสี้ยมที่เคาน์เตอร์บนพื้นผิวไม้กล่องต่างๆ สามารถเลื่อนเข้าสู่กันและกันก่อตัวเป็นขนาดกะทัดรัดที่ถ่ายทอดจังหวะของกล่องเดียว ด้วยแนวคิดแบบแยกส่วนแบบแยกส่วนแบบแยกส่วน WooBox จึงมีความเป็นไปได้ทางด้านการประดิษฐ์ที่สมบูรณ์แบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบรรจุภัณฑ์และความต้องการจัดเก็บที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหาร WooBox มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ทั้งในขั้นตอนการผลิตและการกำจัดโดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสัตว์ในขณะที่โฟม ไม่สามารถรีไซเคิลได้ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริงจนกลายเป็นขยะมูลฝอย WooBox นั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของคุณได้ อันที่จริง Styrofoam มีราคาถูก แต่ WooBox สามารถใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ จนถึงจุดที่ความแตกต่างเริ่มต้นในด้านค่าใช้จ่ายนั้นมีความสมดุลโดยความทนทานของวัสดุธรรมชาติโฟมไม่ได้เป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นของสังคมยุคใหม่ แต่ตอนนี้มีทางเลือกใหม่อย่าง WooBox ผลจากธุรกิจที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา และสร้างความแตกต่างอย่างแท้ จริง โดยการสนับสนุนให้ใช้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สามารถรีไซเคิลได้ นับว่าเป็นขั้นตอนแรกของการกำจัดปัญหาการใช้โฟมที่เป็นสิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมให้หมดสิ้นไปจากโลกเลยก็ว่าได้

ที่มา: ‘ The WooBox: Natural Alternative to Styrofoam, https://www.indiegogo.com/ ที่มา: ‘The No More Styrofoam Project, http://nomorestyrofoam.org/