FUTURE DIRECTIONS ’ Ecological effects of artificial light at night on wild plants


เพราะต้นไม้ก็มีชีวิตไม่ต่างอะไรจากคนเมืองในยามกลางคืนที่มืดมิด เหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในใจกลางเมืองต่างก็ต้องการ การพักผ่อนยามราตรี ด้วยการปิดไฟให้พวกมัน เช่นกัน . เวลากลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนของสิ่งมีชีวิตทั้งแทบทุกชนิดบนโลก ในที่นี้ก็รวมไปถึง ต้นไม้ สิ่งมีชีวิตใครหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า ต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนเหมือนกัน ไฟที่เปิดตามท้องถนน เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ให้แสงสว่างกับยามค่ำคืน แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำลายการพักผ่อนของเหล่าบรรดาต้นไม้ในเมืองเหมือนกัน เพราะว่า “ต้นไม้ริมถนนคือต้นไม้ที่ไร้ป่า ไม่ต่างอะไรกับเด็กในเมืองที่ไร้บ้าน” พวกมันเองก็ต้องการการพักผ่อนในเวลากลางคืนไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ . หากมองให้เห็นภาพ ก็ไม่ต่างอะไรจากคนเราในเวลาที่เปิดไฟตอนนอน ซึ่งหลายๆ คนอาจไม่ชอบมัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเมืองนั้นส่งผลให้ต้นไม้ ไม่เจริญเติบโตอย่างที่ควรจะเป็น พืชและสิ่งมีชีวิตที่มีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จะต้องมีสารที่มีความสามารถในการดูดกลืนพลังงานแสง แล้วนำพลังงานนั้นไปใช้ในการสร้างพันธะเคมี พืชและสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ด้วยตัวเอง แต่อาจจะแตกต่างกันไป อย่างเช่นการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชต่อแสงและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ (เช่นพืชและการผสมเกสรดอกไม้) มีวิวัฒนาการภายใต้ระบบการปกครองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น หรือน้อยลงของวัฏจักรของแสงและความมืดตลอด 24 ชั่วโมง . ซึ่งนั้นเองเป็นเหตุผลที่ทำให้การแพร่กระจายของแสงไฟฟ้าทั่วโลกได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของแสงธรรมชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แสงประดิษฐ์เป็นที่แพร่หลายในสิ่งแวดล้อมโดยมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญหลายแห่งจากพืชในเขตเมืองและชานเมือง . ในหลายกรณีแสงไฟที่เปิดในสภาพแวดล้อมตอนกลางคืนมีความสว่างมากพอที่จะก่อให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยาในพืชส่งผลต่อรูปแบบการเจริญเติบโตและการจัดสรรทรัพยากรของพวกมัน สรีรวิทยาของพืช พฤติกรรมและระบบนิเวศวิทยาของสัตว์กินพืชและแมลงผสมเกสรก็น่าจะได้รับผลกระทบจากแสงไฟฟ้าในเวลากลางคืน ดังนั้นการทำความเข้าใจในผลกระทบทางนิเวศวิทยาของกิจกรรมของมนุษย์ต่อระบบนิเวศ เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง . ปีเตอร์ โวห์ลเลเบน (Peter Wohlleben) เจ้าหน้าที่ป่าไม้สัญชาติเยอรมันกล่าวว่า “ผมเปรียบต้นไม้กับมนุษย์ เพราะอยากให้มันเข้าใจง่ายที่สุด” โวห์ลเลเบน ยังอ้างถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในThe Journal of Ecology ปี 2016 ชื่อ “ Ecological effects of artificial light at night on wild plants ” ซึ่งศึกษาผลกระทบของแสงไฟจากหลอดประดิษฐ์ต่อต้นไม้และพืชในเวลากลางคืน งานวิจัยยืนยันว่า การได้รับแสงดังกล่าวส่งผลถึงช่วงเวลาแตกยอดในฤดูใบไม้ผลิ สีของใบไม้ และการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยสรุป การได้รับแสงจากหลอดประดิษฐ์จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของต้นไม้ การปิดไฟตอนกลางคืนจะช่วยต้นไม้ให้มีชีวิตที่ดีกว่า เจริญเติบโตได้มากกว่า และผลลัพธ์อื่นๆ เช่น การประหยัดพลังงาน และแน่นอน เราอาจเห็นดาวต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น “จากแสงไฟ สภาพแวดล้อมอื่นๆ ของต้นไม้ ก็สำคัญไม่แพ้กัน” . สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมเมืองคือ การปลูกต้นไม้โดยไม่สนใจสภาพแวดล้อมของมัน เพราะต้นไม้ที่ปลูกในเมืองต้องยึดรากกับดินใต้ทางเท้าอย่างยากลำบาก เผชิญรังสีความร้อนจากถนน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่รอบต้นไม้ ยังไม่รวมการขาดแคลนสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่จะช่วยนำสารอาหารและน้ำมาให้แก่ต้นไม้ด้วย สภาพแวดล้อมแย่ๆ ในเมืองไม่เหมาะแก่การปลูกต้นไม้ และจะแย่มากขึ้นหากมันไม่ได้รับการเอาใจใส่จากคนปลูก การดูแลเอาใจใส่ต้นไม้อย่างจริงจังสามารถสร้างประโยชน์มากมาย

ที่มา: ‘ Ecological effects of artificial light at night on wild plants / http://onlinelibrary.wiley.com ที่มา: ‘ The impact of light at night on bee-plant interactions / http://nercgw4plus.ac.uk/