EVERYDAY KARMAKAMET “No judgement, just love” Capsule Collecti

“No judgement, just love” Capsule Collection 2018 คอลแลคชั่นใหม่จาก Everyday Karmakamet ในสินค้าหมวด wear ที่ได้หยิบเอาเรื่องราวของ “ความรัก” มาเป็นตัวเล่าเรื่องในแบบ “Learning to love, not judge” การเรียนรู้ที่จะรักและไม่ตัดสินซึ่งกันและกัน เปิดกว้างและอนุญาตให้ผู้คนได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็น ท่ามกลางสังคมที่ให้ค่านิยมในการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อบ่งบอกสถานะ

.

“การยอมรับจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความรัก” เป็นสิ่งที่ Everyday Karmakamet อยากพูดถึงในคอลเลคชั่นนี้ เพราะมนุษย์เรานั้นมีความชอบ ความสนใจที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานการณ์นั้นๆ อย่างค่านิยมที่บอกว่าความรักที่ดีนั้นจะต้องเกิดขึ้นในรูปแบบความรักของ ชาย-หญิง แต่ไม่เสมอไปเมื่อความรักเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกมากกว่าค่านิยมและหลักการที่เราต่างก็ยึดถือกันมา เพราะไม่ว่าความรักนั้นจะเกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามแต่ เพียงแค่เราเปิดใจและยอมรับกันและกัน โดยมีจุดยืนเพียงจุดเดียวนั้นก็คือ “ความรัก” โดยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นฟังก์ชั่นในการสวมใส่เสื้อผ้าแต่ละตัวได้อย่างมีอิสระ อีกทั้งยังส่งเสริมให้คุณนั้นรักตัวเองก่อนที่จะแบ่งปันความรักที่คุณมีให้แก่ผู้คนรอบข้าง ซึ่งเป็นที่มาของ “No judgement, just love” Capsule Collection 2018

จากแรงบันดาลใจดังกล่าวทางดีไซน์เนอร์ จึงได้ Key ในการออกแบบ เป็นการไม่กำหนดไซส์ที่ตายตัว โดยตีค่าความคิดว่าถ้าหากคนทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองคือเพศอะไรแล้วหยิบเสื้อผ้ามาใส่ และจะจัดการกับมันอย่างไร? จึงได้ออกแบบเสื้อผ้าที่มีมากไปด้ว