Everyday Karmakamet “Oh darling! i love you” Collection Fw 2018


เพราะความแตกต่างนั้นเป็นพื้นฐานของเราทุกชีวิต ความแตกต่าง เป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นเกิดการใช้ความคิดทับซ้อนในมิติมุมมองของตัวเองในแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม เราอาจจะมองว่าการยอมรับในความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่ในความเป็นจริงแล้วการยอมรับในความแตกต่างนั้นทำได้ง่าย เพียงแค่เราเลือกที่จะเปิดใจและใช้เวลาในการทำความเข้าใจที่มาของความแตกต่าง เพราะทุกความแตกต่างนั้นมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่เสมอ

“Oh darling! i love you” Collection Fw 2018 คอลแลคชั่นใหม่จาก Everyday Karmakamet ในสินค้าหมวด wear ที่ได้หยิบเอาเรื่องราวของ “การเฉลิมฉลองความงดงามจากความแตกต่างในการเป็นมนุษย์” การเรียนรู้ที่จะรักและไม่ตัดสินซึ่งกันและกัน เปิดกว้างและอนุญาตให้ผู้คนได้เป็นในสิ่งที่เขาเป็น ในคอเลคชั่นนี้ของ Everyday Karmakamet พูดถึงมนุษย์ที่มีความแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ด้วยความรักซึ่งมนุษย์เราทุกคนนั่นล้วนตามหาความสุขที่มีพื้นฐานจากความเท่าเทียมโดยไม่ตัดสินแบ่งแยก และเห็นค่าของความเป็นมนุษย์อย่างเสมอกัน

Design Team ได้รับแรงบันดาลใจจากปัญหาการแบ่งแยกแตกฝ่ายจากการตัดสินกันในสังคม จากกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่หลากหลายทั้งเรื่อง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ฐานะ อาชีพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น เรื่องราวของ Katherine Johnson นักคณิตกรที่มีความสามารถ เป็นอัจฉริยะ แต่ถูกสังคมกีดกันเพียงเพราะเชื้อชาติ และสีผิวของเธอ หรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ของการเหยียดชนชั้นกันของวัยรุ่นอังกฤษ จนเกิดเป็นการจราจลย่อมๆ ณ เมืองไบรน์ตัน ของกลุ่มที่แทนตัวเองว่า Mod และ Rocker ซึ่งจากเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้ก่อตัวจนเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติอย่างมากมาย เช่น Stonewall ของกลุ่มเพศทางเลือก หรือ Racism in America ของกลุ่มคนงานผิวสี จนมาถึงปัจจุบันปัญหาการแบ่งแยกนี้ยังคงไม่หมดไปจากสังคม ซึ่งใน Collection นี้ทางทีม Everyday Karmakamet อยากจะหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาเรียกร้องเพื่อที่จะหยุดการแบ่งแยกการตัดสินต่างๆ ที่ดำเนินมาเนิ่นนานให้หมดไปจากจิตใจของเรา เพียงเพื่ออยากให้เราทุกคนนั้นมาร่วมเฉลิมฉลองความงดงามของความแตกต่าง ดั่งเช่นความงดงามของสีสันที่แตกต่างบนสายรุ้งที่สะท้อนออกมาเป็นงานออกแบบเสื้อผ้า โดยไม่ต้องตัดสินว่าจะต้องเป็นของใคร ชนชั้นไหน เชื้อชาติอะไร และเพศใด แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเสื้อผ้าของเราทุกคน แค่หยิบมาใส่และสนุกสนานไปกับมัน เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย "ความรัก" และสนุกด้วยกันกับชีวิตของเรา และเคารพในการ “สวมใส่สิทธิ์ส่วนบุคคล” ของทุกคน ด้วยพื้นที่ใหม่ที่ว่า "CLOTHING IS JUST FOR WEARING"