“I LOVE MY LAND" FOR CONTEMPORARY SOUTHERN BATIK โครงการ “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ป


Contemporary Southern Batik โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ 3 นักออกแบบผู้มีชื่อเสียงของไทย และหนึ่งในนั้นก็คือ Sarunrat panchiracharoen's Everyday Karmakarmet Artistic director by Everyday kmkm ที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องแต่กายร่วมสมัย Contemporary Southern Batik By OCAC ในแบบฉบับ ”I Iove my land”

สำหรับแบรนด์ Everyday kmkm ภายใต้สโลแกน "I Iove My Life" เราพยายามใช้คํานี้ซ้ำๆ และแตกรูปแบบมันออกไปเป็นสินค้าและการบริการที่หลากหลายด้าน เพื่อที่จะสนับสนุนความคิดหลักอันนี้ ด้วยหวังว่ามันจะช่วยเน้นย้ำให้คุณตระหนักถึงคุณค่าชีวิต ที่คุณมีอยู่ในตัวของคุณเอง ซึ่งนอกจากจะรู้จักรักและเข้าใจตัวเองแล้ว Everyday kmkm ยังปรารถนาเผื่อแผ่ความรักนั้นไปสู่ ผู้อื่น ด้วยการใช่ สโลแกนอย่าง ”I Iove My Land” เข้ามาเพิ่มพูนความแข้งแกร่ง แก่ชุมชนและสังคมของเรา ผ่านการสร้างอาชีพ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมเพิ่มมูลค่าเข้าไปให้กลายเป็น รายได้ โอกาสและทางเลือกใหม่ๆ ภายในสังคมเล็กๆ สู่ประเทศของเรา

ผลงานการออกแบบของ Sarunrat Panchiracharoen by Everyday Karmakarmet

“Everyday Karmakarmet Special Collection 2018 นี้ด้วยเรื่องราวของการเรียนรู้ที่จะรักด้วยการเปิดกว้าง ยอมรับ และไม่ตัดสินซึ่งกันและกันผ่านบทสนทนาว่าด้วยเกาะสมุย อันเป็นสถานที่ที่เขาเติบโตมา และได้สัมผัสถึงความหลากหลายผ่านการสังเกตผู้คน โดยเฉพาะบรรดานักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะสมุยนั้น มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มีความผิดแผกไปจากขนบที่เขาคุ้นชิน จนเมื่อศรันรัตน์ เติบโตและผ่านการใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งที่เริ่มเข้าใจความหลากหลาย และการยอมรับความต่างถึงได้ค้นพบว่า ความแตกต่างทั้งหลายนั้นเป็นเพียงการเลือก ความเชื่อ ความสนใจของผู้คน แต่สุดท้ายแล้วล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งสิ้น”

นอกจากนี้แล้วภายในโครงการ “ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Southern Batik) ยังมีนักออกแบบท่านอื่นๆ ร่วมอยู่ในโครงการนี้อีกด้วย ได้แก่ Sarunrat Panchiracharoen by Everyday Karmakarmet T-Ra Chantasawasdee และ Wisharawish และนักออกแบบผลิตภัณฑ์สามท่าน ได้แก่ แบรนด์ 56th Studio แบรนด์ This Means That และคุณ หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูลกุล ความร่วมมือในครั้งนี้อาศัยการเดินทางลงพื้นที่ของสามนักออกแบบเพื่อทำความรู้จักและศึกษา จนเกิดความเข้าใจอัตลักษณ์และคุณค่าของแต่ละพื้นที่ แต่ละกลุ่มผู้ประกอบการ ก่อนจะมีการทดลองร่วมกันกับแต่ละกลุ่มจนเกิดเป็นผลงานลวดลายผ้าใหม่ ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย และออกแบบผลิตภัณฑ์ผ่านมุมมองและเทคนิคของนักออกแบบทั้งหกท่านจนเกิดเป็นผลงานที่มีความร่วมสมัย โดยคงความซื่อตรงต่อ อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ไว้อย่างงดงาม

สำหรับผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายอันเกิดจากความโครงการนี้ได้รับการนำเสนอผ่านการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ELLE Fashion Week 2018 ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา ในขณะที่ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สะท้อนอัตลักษ์ผ้าไทยชนชาวใต้ได้อย่างงดงามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ@กระบี่2018 Thailand Biennale krabi 2018 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ ร่วมติดตามข้อมูล

ข่าวสารได้ที่

www.ocac.go.th และ www.thailandbiennale.org

#everydaykmkm #ilovemylife

#contemporarysouthernbatik #efwfw18