Forever young, I want to be forever young!


Forever young, I want to be forever young! “ชีวิตเราทุกคนนั้นล้วนแต่ความเป็นเด็กอยู่ภายใน แม้กาลเวลาจะทำให้เรานั้นดูเหมือนเติบโตไปแค่ไหนก็ตาม... . ในบางขณะนั้น การปล่อยให้ชีวิตได้ทำตามความต้องการวัยเยาว์ภายใน พาตนเองออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆ และให้โอกาสตนเองในการย้อนกลับไปเป็นเด็กเล็กนั่นอีกครั้ง สนุก...กับทุกย่างที่ก้าวเดิน เปิดหัวใจให้กว้างขวาง สำหรับทุกสิ่ง อนุญาติให้ชีวิตกลายเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจดั่งวันวานที่เคยมีในชีวิตของเราเสียบ้าง...ก็คงจะดี