"Love My Land"


"Love My Land" คนไทยได้รับการจัดอันดับว่ามี "ยิ้ม" ที่สวยที่สุดในโลก - ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมมาช้านาน มีรอยยิ้มที่หวาน และ สวยงาม ในการทักทายกัน เป็นมิตรไมตรีแก่กัน ทำให้ชาวต่างชาติหลงใหลในวัฒนธรรมของคนไทย และรอยยิ้มที่หวานนี้จึงทำให้ ต่างชาติหลงไหลเมืองไทย ทั่วโลก เลยติดปากจึงเรียกประเทศไทยว่า "สยามเมืองยิ้ม" ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมาจากรอยยิ้มของคนไท ของพวกเราเอง - "วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง...?" หรือ "คุณส่งรอยยิ้มให้คนรอบข้างคุณหรือยัง...?"