Enjoy your 99 problems


ปัญหามีไว้แก้ ไม่ได้มีไว้กลุ้ม ตั้งสติและรับมือกับเปลี่ยนปัญหากลุ้มๆ ใจเย็นๆ ลองเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตใจ ให้ชีวิตอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ มองไปยังคนอื่นๆ มองไปยังที่กว้างๆ มองไปยังท้องฟ้าและลองสูดลมหายใจเข้าไปเยอะๆ และถอนหายใจดู โลกมีไว้ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบก ทุกคนล้วนมีปัญหาของตัวเองกันทั้งนั้น เราเองก็มีแต่ทำไงได้หล่ะ! - ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแก้ จะแก้ได้หรือไม่ได้ใจก็ต้องปล่อยวาง แต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วบอกกับตัวเองว่า “i’ve got 99 problems but i'm avoiding them all.”