Everyday is a new day


หลังจากที่ท้องฟ้าที่บ้านเราถูกยึดครองด้วยเมฆฝนมาหลายวัน ไม่แปลกที่หลายคนจะเกิดความรู้สึกเศร้าหมอง หรือหดหู่มากกว่าปกติ ด้วยความไม่แน่นอนของสภาพอากาศบวกกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ความเครียดและความกดดันจึงรวมตัวกัน ที่ทำให้ใครหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ดีกับทุกวินาทีในการชีวิตกันอยู่บ้าง - เช้าวันนี้แดดออก แนะนำให้ออกมารับแสงแดดที่เป็นดั่งสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ ที่จะช่วยให้เรามีความสุขได้เพราะแสงสว่างมีส่วนเชื่อมกับอารมณ์ของคนเราโดยตรง ซึ่งการได้รับแสงสว่างวันละ 20 - 30 นาที (แนะนำให้เป็นแสงแดดก่อน 10 โมงเช้านะครับ) จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตสารเคมีในสมอง คือ ฮอร์โมนเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยให้อารมณ์ดี นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ได้รับแสงแดดยามเช้าติดต่อกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์จะมีอาการซึมเศร้าลดลง และยังช่วยให้สุขภาพจิตดีสดชื่นแจ่มใส มีความสุขแล้ว แล้วหัวใจก็แข็งแรงไปด้วยแน่นอน แถมผ้าที่ตากไว้หลายวันก็ถึงเวลาแห้งสักที !!!! - ขอให้วันนี้สดใสๆ นะครับ